ARCHÍV | Strechy a podkroviaStaršie čísla
nájdete na adrese
www.stylbyvania.sk

Obydlie pod krovom

Štýl Bývania 10-2009

Zobytnenie podkrovia býva najefektívnejšou cestou ako rozšíriť či získať nové obytné miestnosti. Hoci netreba stavať základy, ani nosné steny, premeniť priestor pod strechou na bývanie nie je jednoduchá záležitosť.

Život pod šikmými stenami je romantický, ale musí byť aj pohodlný a príjemný. Určite by ste sa necítili v lete dobre pod „prepálenou“ strechou a nepáčilo by sa vám tu ani v zime, keby ste niekoľkonásobne prekročili rozpočet na kúrenie. Pri rekonštrukcii preto treba dodržať dôležité stavebné zásady, nepodceniť dobrý návrh, kvalitné materiály a odbornú prácu.

Začnite od strechy
Z troch typov krovov (o kostre strechy sa viac dočítate v č. 4/2009) je na výstavbu podkrovného bývania najvhodnejšia hambálková sústava – pokiaľ je dostatočne vysoká. Pri väznicových sústavách zvislé stĺpy neprekážajú a priestor sa dá maximálne využiť pri prázdnych väzbách. Ale ani plná väzba nemusí byť vždy prekážkou – dispozícia sa dá konštrukcii prispôsobiť. Drahším spôsobom je stĺp odstrániť a váhu, ktorú nesie, preniesť na iné časti krovu (tzv. výmena). Najvhodnejší sklon strechy, pod ktorou chcete bývať, je 35 - 55°. Z typov je najvhodnejšia sedlová a manzardová strecha. Pri valbovej sú štyri plochy šikmé, čo zmenšuje veľkosť využiteľnej plochy. Pred prestavbou treba vždy začať dôkladným odborným posúdením stavu strechy a konštrukcií (steny a stropy), ktoré majú budúce bývanie uniesť. Dôležité je skontrolovať, či sú v dobrom stave drevené časti krovu, či strecha nezateká, v akom stave je krytina, komín... Ak je krov konštrukčne a technicky „súci“ na prestavbu, mal by spĺňať aj typologické požiadavky. Svetlá výška (medzi podlahou a stropom) má byť aspoň 2,60 m nad polovicou obytnej plochy. V miestach skosenia je minimálna výška 1,10 m. Ak sú „v ceste“ trámy, mala by zostať podchodná výška aspoň 2,10 m.

stavebný zoznam firiem, inzercia, profesia, knižnica - 4-CONSTRUCTION