ARCHÍV | ZáhradyStaršie čísla
nájdete na adrese
www.stylbyvania.sk

Plánovanie okrasnej záhrady

Štýl Bývania 01-02-2008

Úspešne sme vykročili do nového roku, ktorý má byť podľa astrológov rokom nových, šťastných začiatkov. Verme, že bude aj pre tých, ktorí plánujú založenie svojej novej záhrady. A aby bol tento krok skutočne úspešný, povieme si niečo o tom, ako postupovať, aby naša budúca záhrada splnila všetky predstavy a očakávania.

Záhrada – to je určitý priestor, väčšinou okolo rodinného domu alebo chalupy, v ktorom budeme odpočívať, ale aj pracovať. Podľa toho, aký máme vzťah k práci v záhrade, by sme si mali vyberať náročnosť – čím komplikovanejšia záhrada, tým viac práce nás v nej čaká. Aj keď dnes už si môžeme tieto práce aj objednať a urobia ich za nás odborníci. No väčšina majiteľov záhrad postupom času zistí, že práca v záhrade je veľmi dobrý relax a pri dnešnom hektickom životnom tempe je to príjemné vybočenie zo zabehaných koľají.

Štýl záhrady Okrem náročnosti budúcej údržby by sme si mali vybrať aj záhradný štýl. Opäť to závisí od predstáv budúcich užívateľov, ale do určitej miery rozhodovanie ovplyvňuje aj charakter stavby a lokalita, v ktorej sa pozemok nachádza. Väčšina nových rodinných domov sa dnes buduje v okrajových častiach obcí a tvoria ucelené komplexy. V takomto priestore je voľba štýlu záhrady ovplyvnená hlavne architektúrou domu, ale v princípe môžeme zvoliť akýkoľvek štýl, ktorý by sa nám páčil. V mestskom prostredí môžeme vidieť päť až šesť základných typov – štýlov záhrad.

Formálna záhrada vychádza z princípov renesančných a barokových záhrad. Je charakterizovaná priamymi pravidelnými líniami, tvarovanými živými plotmi i rastlinami v nádobách, ako aj rôznymi doplnkami – plastikami, schodiskami s balustrádou, centrálnou fontánou alebo bazénom a podobne. Je elegantná, odráža túžbu človeka ovládať prírodu a je vhodná k domom, ktorých architektúra je podobná (pravidelná dispozícia, kované zábradlia alebo balustrády, výrazné ozdobné prvky na fasáde).

Tento typ záhrady vyhovuje ľuďom, ktorí majú radi usporiadanosť, luxus a záhradu považujú skôr za umelecký predmet ako za priestor na hry a odpočinok. Takáto záhrada je náročná na dokonalú údržbu.

Architektonická alebo tzv. moderná záhrada je charakteristická jednoduchosťou a precíznosťou spracovania detailov. Môže byť pravidelná alebo nepravidelná, prípadne kombinácia oboch, ale je v prvom rade funkčná – je to obytný priestor, využívaný na odpočinok. Do takejto záhrady sa hodí plavecký bazén alebo iná plocha na športovanie, ako aj terasa so záhradným grilom. Výber rastlín, materiálov a doplnkov je veľmi dôležitý – je tiež jednoduchý, neprekombinovaný a pomerne kontrastný. Moderná záhrada je nenáročná na údržbu a poskytuje kvalitný životný priestor – rozšírené bývanie v rodinnom dome.
Domácky alebo prírodný štýl predstavuje záhradu podobnú voľnej prírode, ale viac usporiadanú, niekedy aj s prvkami formálnej záhrady. Pôsobí uvoľnene, príjemne a usporiadane. Charakteristické sú prírodné materiály – drevo, kameň, pálená tehla, bežné druhy rastlín, kvalitné súvislé plochy trávnikov. V týchto záhradách sú bežné prírodné jazierka, besiedky, výklenky a rôzne intímne zákutia. Dôležitá je nadväznosť na architektúru domu. Záhrada vyžaduje primeranú starostlivosť, ale občasné zanedbanie sa neodrazí na celkovom dojme.
Stredomorský a orientálny štýl sa čoraz častejšie objavuje aj v našom prostredí, aj keď u nás nemá tradíciu. Ale aj stavební architekti často čerpajú inšpiráciu z týchto oblastí, preto k určitému typu domu je možné zvoliť aj zodpovedajúci záhradný štýl.

Stredomorský štýl sa hodí k domom s plochou alebo mierne šikmou strechou, s veľkými presklenými plochami prekrytými drevenými žalúziami alebo okenicami, s bielymi múrmi a s veľkou terasou so slnečníkom. V záhrade by nemala chýbať vodná plocha a stromy poskytujúce tieň. Pre stredomorské záhrady sú typické kombinácie svetlých farieb stavebných materiálov a tmavých štíhlych cyprusov, ktoré u nás môžeme nahradiť tismi. Záhrada má vyvolávať predstavu pokojnej siesty.

Aj orientálne záhrady vyžarujú pokoj, ale trochu odlišný – orientálne záhrady slúžia predovšetkým na meditácie, preto pri takomto type záhrad je najdôležitejšie pochopenie orientálneho spôsobu myslenia. Orientálna záhrada je typická svojimi väčšinou malými rozmermi, dokonalými proporciami a minimalistickým použitím materiálov v prirodzených kontrastoch (piesok a veľké balvany, jemný mach alebo trávnik a veľkolisté rastliny a podobne). Záhrada vyžaduje precíznu starostlivosť a zmysle pre detail.

Vidiecka záhrada je vhodná k vidieckym typom domov, dnes prevažne využívaným ako chalupy. Tieto záhrady boli v minulosti využívané na pestovanie liečivých bylín, ale boli v nich aj kvitnúce rastliny vhodné na rez. Na prvý pohľad pôsobí trochu chaoticky, pretože je v nich množstvo tvarov a farieb, ktoré sú v kontraste k jednoduchosti stavby a oplotenia. Pre vidiecke záhrady je typická účelnosť, estetika je až na druhom mieste. Preto ani údržba nie je priveľmi náročná.
Opísané záhradné štýly nie sú dogmou – podľa konkrétnych podmienok je možné ich rozvíjať a kombinovať.

Ďalšie aspekty Keď sme sa rozhodli pre určitý záhradný štýl, musíme zvážiť ďalšie aspekty, ovplyvňujúce vzhľad budúcej záhrady. Je to hlavne pozemok, na ktorom sa bude záhrada realizovať – jeho veľkosť, nadmorská výška, kvalita pôdy, klimatické podmienky lokality, okolitá zástavba, ale aj prírodné podmienky v okolí. To všetko ovplyvňuje hlavne výber rastlín do záhrady, aby sme nezvolili a nevysadili rastliny, ktoré nebudú mať pre svoj vývoj vhodné podmienky. Ako už vyplynulo z popisu jednotlivých záhradných štýlov, dôležitá je architektúra domu – záhrada je jeho súčasťou a musí byť s architektúrou v súlade.

Záhradu mienime určitým spôsobom využívať, preto uvažujeme nielen o vzhľade, ale najmä o účelnosti – ak máme malé deti, ktoré budú hrať na trávniku futbal, nemôžeme uvažovať o výsadbe kvetinových záhonov alebo krehkých drevín – tie by dlho nevydržali. Rovnako limitujúcim faktorom je aj pes – pre záhradu predstavuje mimoriadnu záťaž, preto treba dobre zvážiť, ktorá časť záhrady mu bude voľne prístupná. Ďalej zvážme, či budeme v záhrade organizovať stretnutia väčšieho počtu ľudí, prípadne ako často, alebo ju budeme využívať len pre vlastné potreby. Podľa toho sa navrhuje veľkosť terasy, jej prestrešenie a vybavenie, prípadne výstavba záhradnej stavby – záhradného domčeka s grilom, besiedky, prírodného ohniska a podobne.

Plánovanie, navrhovanie a realizácia záhrady je rovnako náročný proces ako plánovanie, navrhovanie a realizácia domu, aj keď výsledný efekt sa prejaví na rozdiel od stavby až o niekoľko rokov. Plánovaniezáhrady by však malo byť ešte precíznejšie, lebo zvolený charakter sa už ťažko mení. Fasáda domu, okná, dvere, oplotenie sa dá zmeniť za pomerne krátky čas, ale zmeniť záhradu trvá opäť niekoľko rokov, pretože záhrada je živý organizmus a podobne ako človek rastie, vyvíja sa a získava na kvalite aj podľa toho, koľko času a pozornosti jej venujeme.

stavebný zoznam firiem, inzercia, profesia, knižnica - 4-CONSTRUCTION